Categories Miasto

Rawa Mazowiecka członkiem Lokalnego Partnerstwa ds. Wody

W ostatnich latach nawarstwiają się problemy związane z deficytem wody w naszym kraju. Również województwo łódzkie w przyszłości jest narażone na pustynnienie, co zostało udokumentowane np. w Polityce Ekologicznej Państwa 2030. Podjęte działania związane z przemyślanym zarządzeniem zasobami wody w kraju zainicjowały powstawanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Burmistrz miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla również podpisał porozumienie w sprawie przystąpienia do Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Operacja jest realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Podpisane porozumienie daje początek do zacieśnienia współpracy w ramach partnerów oraz stworzenie sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na danym obszarze. Obecnie definiowane są problemy i potrzeby związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów wody na terenach poszczególnych członków partnerstwa.

Trwają prace związane z przygotowaniem planów inwestycyjnych utworzonego partnerstwa. Zgłoszenie inwestycji zwiększających retencję wody, Miasto Rawa Mazowiecka zgłosiło dwie takie inwestycje, da w przyszłości możliwość pozyskania środków na ich realizację.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author