Categories Miasto

Ponad 1 mln zł na bazę edukacyjno-sportową przy ścieżce rowerowej w Rawie

Dzięki pozyskanemu przez władze miasta dofinansowaniu, przy budowanej właśnie ścieżce rowerowej między ul. Łowicką, a os. Zamkowa Wola powstaną m.in: siłownia plenerowa oraz street workout, tablice edukacyjne, instalacje dydaktyczne, altana. Posadzonych zostanie też wiele roślin. To kolejne dofinansowanie na miejskie inwestycje, pozyskane w ostatnich miesiącach.

Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Łowickiej do osiedla Zamkowa Wola powinna zakończyć się w październiku.

WFOŚiGW w Łodzi we wrześniu 2020 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości ponad 1 mln zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej”.

Pierwszy etap realizacji zadania, polegający na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, zostanie zakończony jesienią tego roku. Natomiast zakończenie drugiego etapu, zakładającego budowę bazy edukacyjnej i sportowej oraz nowe nasadzenia, jest planowane na jesień 2021 r.

Pierwotnie projekt ścieżki pieszo-rowerowej obejmował budowę ścieżki oraz kładki przez rzekę Rylkę, jak również montaż oświetlenia, ławek i koszy. W bezpośrednim otoczeniu ścieżki zaplanowano miejsca postojowe dla rowerów oraz montaż stacji do naprawy rowerów.

Jak będzie wyglądać otoczenie ścieżki pieszo-rowerowej w okolicach zamku?

Projekt został rozbudowany, wprowadzone zostały nasadzenia drzew iglastych i liściastych oraz krzewy (ponad 600 sztuk) i zaprojektowano bazę edukacyjną i sportową. Baza sportowa to przede wszystkim siłownia plenerowa oraz street workout. Tablice edukacyjne, instalacje dydaktyczne, altana, w której mogą się odbywać lekcje, np. z biologii, dodatkowo pomogą nam poszerzyć wiedzę.

18 tablic edukacyjnych będzie zawierało informacje dotyczące rezerwatu doliny Rawki, który jest jedynym wodnym rezerwatem w województwie łódzkim, w szczególności prezentując jego roślinność i żyjące w nim zwierzęta. Instalacje dydaktyczne pozwolą poszerzyć wiedzę o środowisku i z zakresu ekologii, np. odnośnie zasad i znaczenia segregacji odpadów. Budki lęgowe, domki dla owadów oraz łąka kwietna mają przyciągnąć w okolice ścieżki ptaki i owady, które będzie można podziwiać podczas spaceru lub przejażdżki rowerem. Dla oznaczenia roślin ulokowanych przy ścieżce zaplanowano umieszczenie tabliczek, które pozwolą poszerzyć wiedzę na ich temat.

Władze miasta na realizację miejskich inwestycji pozyskały w ostatnich miesiącach kilka milionów zł:

1,4 mln zł dofinansowania na termomodernizację Hali Sportowej OSiR Tatar>>>

1,2 mln zł dofinansowania na przebudowę ulic: Miłej, Mickiewicza i Warszawskiej>>>

3 mln zł na inwestycje (głównie drogowe na terenie Rawy Mazowieckiej)>>>

Wizualizacja otoczenia ścieżki pieszo-rowerowej w Rawie Mazowieckiej. Źródło: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej
Wizualizacja otoczenia ścieżki pieszo-rowerowej w Rawie Mazowieckiej. Źródło: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author